Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUÁLNÍ INFO

 PŘEVOD DO OV – SPLÁTKA DČV

Ti členové BD, kteří nemají plně splacený DČV a mají zájem o převod bytů do OV (1.vlna převodů), ať uhradí DČV dle postupu schváleného na ČS dne 19.06.2012. V případě první vlny převodů musí být žádost o uhrazení DČV doručena představenstvu do 15. listopadu 2012. Představenstvo/Pokrok vyčíslí a členovi BD zašle do konce měsíce, ve kterém bylo představenstvo informováno, částku DČV s tím, že člen BD je povinen zajistit, aby tato částka byla připsána na účet BD do 10.prosince 2012. Pokud tato povinnost nebude splněna, bude mimořádná splátka uskutečněna až v následujícím čtvrtletí (viz ČS ze dne 23.09.2007).


 

UPOZORNĚNÍ

Na základě usnesení schůze představenstva ze dne 21.09.2011 se představenstvo BD bude zabývat pouze písemně dodanými žádostmi. Nájemnící mají možnost k písemné komunikaci využít emailové adresy členů představentstva (zemanovam@yahoo.co.uk, JanVosecky@seznam.cz, eifelnovak@seznam.cz) nebo též schránek umístěných v každém vchodu (1537- sl. Zemanová, 1538 – schránka BD, 1539 p. Vosecký a 1540 – schránka BD). Telefonicky lze členy představenstva kontaktovat pouze v úterý a čtvrtek mezi 17:00 - 20:00. Osobní schůzky jsou možné pouze po předchozí telefonické a nebo písemné dohodě.

 

OSTATNÍ INFORMACE:  

                   Bytové družstvo Hostinského 1537-1540  

 bylo založeno 4.10.2006 a zapsáno do obchodního rejstříku 13. listopadu 2006 

 termíny schůzí představenstva


SBD POKROK – KONTAKNÍ OSOBY

Pani Gilschwertová      225339308, GilschwertovaM@pokrok.cz
                                     změny v měsíčních předpisech, zasílání předpisů

Paní Franková             225339285, FrankovaJ@pokrok.cz
                                    změny v evidenci osob, v kontaktních adresách a 
převodech                                         bytů

 Paní Rybníčková         225339305, RybnickovaZ@pokrok.cz
                                    
roční vyúčtování, dluhy a upomínky

Paní Špačková            225339303 , SpackovaI@pokrok.cz

                                    informace o došlých platbách, hlášení změny automatického                                         hrazení měsíčních plateb (SIPO)
                                                v nepřítomnosti zastupuje paní Matonohová   225339301                                             MatonohovaZ@pokrok.cz

Paní Frantálová           225339307, FrantalovaE@pokrok.cz
                                    informace o nebytových prostorech

 

Opravy – hlásit paní Novákové 723 260 878   eifelnovak@seznam.cz
(případné další informace dodat zástupcům SBD Pokrok)

Paní Krištofová           235515144, Kristofovaj@pokork.cz)– nahlášení oprav

Pan Vaněk             235513158, VanekF@pokrok.cz) – havarijní situace

 

BYTOSERVIS          241414141, 605424242, info@bytoservis-nonstop.cz

Postup hlášení závady a havárie - viz sekce DOKUMENTY DRUŽSTVA

Prosíme - mějte na paměti, že změnu v předpisu je nutno nahlásit do 10. dne v měsíci, aby byla tato změna zanesena do měsíce následujícího (příklad: bude-li změna nahlášena 9.4.11, objeví se v předpisu pro květen 2011. Bude-li však změna nahlášena až 20.4.2011, objeví se změněný údaj až v předpisu pro červen 2011!!!)

Kdo má zájem o zřízení přístupu do InternetINFO24 (internetová aplikace, kde nájemníci mohou sledovat on – line své platby), nechť vhodí do schránek zástupců jednotlivých vchodů své emailové adresy – bude jim zaslán registrační formulář. Vyplněný formulář pak předejte do schránek zástupců jednotlivých vchodů.